HERE'S WHAT'S HAPPENING IN OUR COMMUNITY!

Medlemsavtal

Det här är ett medlems avtal mellan dig som kund och oss CrossFit Örebro (Näsby Träningscenter AB)

Det som ingår när du tränar hos oss är:

Du får hjälp av ett härligt team av dedikerade coacher. CrossFit Örebro är primärt en coaching service.

Du får grupp-träning enligt Level Method, det gör att du alltid tränar på din egen nivå för att träningen ska vara utvecklande och säker.

Du kan köpa individuellt anpassade träningsprogram.

Du får tillgång till Chalk It Pro appen för se dina pass och för att du ska kunna följa din utveckling och träningshistorik.

En InBody mätning var 3:e månad.

Ett målsamtal/Success Plan var 3:e månad så att vi kan hela tiden kan hjälpa dig dit du vill.

En medlemsgrupp på Facebook som är öppen enbart för dom som är aktiva medlemmar hos oss.

När du tränar och vistas hos oss är du olycksfallsförsäkrad via Länsförsäkringar.

Välkommen till CrossFit Örebro

Gratulerar till ett fantastiskt bra träningsval. Här är ditt medlemsavtal:

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet hos CrossFit Örebro är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning.

Vid gruppträning ska medlem alltid boka en plats. Medlem kan boka in sig på 6 st grupptränings pass i taget. Du kan göra bokningar eller avbokningar senast 60min innan den bokade tiden.Om du missar att komma eller missar att boka av dig så får du en varning. Vid 3 varningar så låses ditt konto för bokningar i 5 dagar.

Medlem är skyldig att omgående meddela CrossFit Örebro vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från CrossFit Örebro går till din registrerade-postadress.

Det som ingår när du tränar hos oss är:

Du får hjälp av ett härligt team av coacher. CrossFit Örebro är primärt en

coaching service.

Träning enligt Level Method, du tränar alltid på din egen nivå för att träningen

ska vara utvecklande och säker.

En InBody mätning var 3:e månad.

Ett målsamtal var 3:e månad så att vi kan hjälpa dig dit du vill.

Extratjänster som vi erbjuder:

Individuell träningsprogrammering

Individuellt kost-coaching

PT-träning

Behandlingar

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Betalning via autogiro

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogiro-dragningarna sker vid varje månadsskifte den 27-29:e dagen i månaden. Autogiro-avtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. CrossFit Örebro förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkasso-kostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Betalning via faktura:

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift tillkommer på samtliga fakturor. CrossFit Örebro förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkasso-kostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla löpande avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två kalendermånader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid) Introduktion är alltid tidsbunden och avtalet gäller introduktionstiden ut vanligtvis tre månader.

Uppsägning sker skriftligen via mail till: [email protected]

§ 4. Frysning

Frysning kan ske med två kalendermånaders varsel. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Frysning är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg kan krävas. Efter frysnings-perioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid.

§ 5. Prisändringar

Priser justeras upp med 3-5% årsvis.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i CrossFit Örebro’s aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för tränings-relaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Träning under obemannade tider kan endast ske när du har ett giltigt medlemskap.

§ 8. Dopning

CrossFit Örebro har nolltolerans vad gäller bruk av doping klassade
preparat. CrossFit Örebro tar därför avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt

dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar

CrossFit Örebro förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schema planering för gruppträning. CrossFit Örebro förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/grupp- träningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskydds förordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av CrossFit Örebro kommer detta att meddelas av CrossFit Örebro. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till CrossFit Örebro och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos CrossFit Örebro. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett

antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du kontaktar oss, när du använder våra app’ar eller web, eller någon annan av CrossFit Örebro tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.

• Information om hur du interagerar med CrossFit Örebro – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från

CrossFit Örebro.

• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

§ 11. Identifiering

§ 13. Ångerrätt

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt bank ID.

Du som privatperson har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss på [email protected] Du är betalningsskyldig för dom tjänster som du utnyttjat under dom 14-dagarna.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy